Duyuru

 • Gülhane Göğüs Hastalıkları Günleri 10 - 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 20.08.2021
BİLDİRİ GÖNDERİMİ

2. Gülhane Göğüs Hastalıkları Günleri Toplantımıza sözlü bildiler kabul edilecektir. Bildiri gönderimi web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Bildiri son gönderim tarihi 27.08.2021’dir. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları 30.08.2021 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecektir. Bildirisi kabul edilen kişiler için son kayıt tarihi 03.09.2021’dir. Programda yer aldığı halde sunulmayan bildiriler Bildiri Kitapçığında yayınlanmayacaktır.


Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 27.08.2021

Yazım Kuralları

Bildirilerin değerlendirilmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin toplantı kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Bildiri özetlerinin web sitesine online gönderilmesi tek geçerli bildiri özeti gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta, posta, kargo vb. yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Online bildiri özeti gönderme sistemi “digiAbstract”a web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Bildiri Gönderim Kuralları:
 • Özetler web sitesi üzerinden “digiAbstract” bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazar isimleri yazılırken akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların adları belirtilmelidir.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntılarıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • “digiAbstract” üzerinden gönderilen özetlerde düzeltme yapılmayacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
Tam Metin Bildiri Kuralları:
 • Bildiri tam metni Microsoft Word formatında ve en az 2 en fazla 5 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır. Tam metin bildiri en az 500, en fazla 1500 kelimeden (referanslar dahil) oluşmalıdır.
 • Bildiri metni 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 1 satır aralığında yazılmalıdır.
 • Bildirinin en az 100 en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe özeti olmalıdır.
 • Bildiri Başlığı: 14 punto ile ilk harfleri büyük ve koyu olarak ortada yer almalıdır.
 • Bildiri başlıklarının sırası Özet, Anahtar Kelimeler, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar şeklinde olmalıdır. Başlıkların tüm harfleri büyük ve koyu olmalıdır.
 • Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto ve koyu olmalıdır ve metin içinde sunulmalıdır.
 • Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
 • Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.
 • Kaynaklar yazıda görünme sırasına göre parantez içinde numaralandırmalıdır. Dört ve daha az sayıda yazarı sayısı olan kaynaklarda yazarların tamamı yazılır; beş ve üzerinde yazar sayısı olan kaynaklarda sadece ilk dört yazarın adı yazıldıktan sonra İngilizce kaynaklarda “et al.”, Türkçe kaynaklarda “ve ark.” ifadesi kullanılmalıdır. Dergi isimleri için Index Medicus kısaltmaları kullanılmalıdır. Kaynakların doğruluğundan başlıca yazar sorumludur.
 • Kaynak örneği: Marshall RD, Stein DJ, Liebowitz MR, Yehuda R. Et al. A pharmacotherapyalgorithm in thetreatment of PTSD. PsychiatricAnnuals 1996;26:217–26.
 • Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metin Girişi “Online Bildiri Sistemi” üzerinden yapılacak olup; Son Tarih 05.09.2021’dir.
 • Tam metin göndermeyen katılımcıların, bildirileri bildiri kitabına özet olarak basılacaktır.
Dikkat Edilecek Hususlar:
 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderme sırasında teknik destek ya da sorularınız için; Arkadyas Bilişim Hizmetleri ile 0539 854 09 98 numaralı telefondan arayarak ya da info@arkadyas.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.