Duyuru

  • Gülhane Göğüs Hastalıkları Günleri 10 - 12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
  • Bildiri özeti son gönderim tarihi 20.08.2021
BİLİMSEL PROGRAM

18:00 - 18:15 AÇILIŞ KONUŞMASI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Cevdet Erdöl
Akciğer Tıbbı Derneği Başkanı
Cantürk Taşçı
18:15 - 19:15 OTURUM - 1
TÜTÜN
Moderatör :
Cevdet Erdöl

Bitmeyen Pandemi
Toker Ergüder
Nikotinin Dual Etkisi; Bağımlılık ve Onkojenite
Yakup Arslan
Gençlik ve Yeni Nesil Tütün Ürünleri
Mevlüt Karataş
19.15 - 20.00 OTURUM - 2
COVID-19
Moderatörler :
Ateş Kara

Aşılamada Son Durum ve Varyant Suşların Hayatımızdaki Yeri
Ateş Kara
Türkiye'de Covid-19
Cantürk Taşçı
08:20 - 09:00 OTURUM - 3
BİLİNÇLİ İLAÇ KULLANIMI
Moderatör :
Kemalettin Aydın

Bilinçli Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Yönetimi
Gülden Yılmaz
Bilinçli İnhaler Kullanımı
Deniz Doğan Mülazımoğlu
09:00 - 10:00 OTURUM - 4
KOAH
Moderatörler :
Esra Uzaslan

GOLD 2021' in Getirdikleri
Ayşe Baha
Covid-19 ve KOAH Birlikteliği
Esra Uzaslan
KOAH'da Pulmoner Rehabilitasyon
İpek Candemir
10:00 - 10:15 Ara
10:15 - 11:15 OTURUM - 5
İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI
Moderatör :
Oğuzhan Okutan

Progresif Fibrozan Akciğer Hastalıkları
Funda Coşkun
Hipersensitivite Pnömonisinde Son Gelişmeler
Nilgün Yılmaz Demirci
Covid Sonrası Pulmoner Parankimal Değişiklikler
Huriye Berk Takır
11:15 - 12:15 OTURUM - 6
ASTIM
Moderatörler :
Dilaver Taş

GINA 2021 Güncellemeleri
Kurtuluş Aksu
Astımda Basamak Tedavisi
Sait Yeşillik
Astımda Biyolojik Tedaviler
Mustafa Güleç
12:15 - 13:15 OTURUM - 7
UYDU SEMPOZYUMU
Paradigmalarda Değişim Zamanı
Moderatör :
İsmail Hanta

IPF Tedavisi ve Nintedanib
İsmail Hanta
SSc-ILD Tedavisi ve Nintedanib
Cemal Bes
13:15 - 13:30 Ara
13:30 - 14:30 OTURUM - 8
UYDU SEMPOZYUMU
PAHMAN TALKS: Orta Riskli PAH Hastalarınızda Her şey Yolunda mı?“Riociguat ile Farklı Bir Yol Deneyin”
Moderatör :
Cihangir Kaymaz

Riociguat Klinik Çalışmalar
Nesrin Öcal
PAH Olgusu
Murat Çelik
14:30 - 15:30 OTURUM - 9
OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIKLARINDA BRONKOSKOPİK TEDAVİLER
Moderatör :
Cantürk Taşçı

Amfizemde Bronkoskopik Tedaviler
Deniz Doğan
Kronik Bronşitte Bronkoskopik Tedaviler
Ruşen Uzun
Astımda Bronkoskopik Tedaviler
Tayfun Çalışkan
15:30 - 16:30 OTURUM - 10
AKCİĞER KANSERİ
Moderatörler :
Bahar Kurt, Gökhan Erdem

Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavide Güncel Gelişmeler
Mehmet Ali Şendur
Akciğer Kanserinde İmmünoterapide Güncel Gelişmeler
Nuri Karadurmuş
Akciğer Kanserinde Nadir Mutasyonlar
Umut Demirci
16:30 - 17:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER (S001 - S008)
OTURUM - 11
Moderatörler :
Ersin Demirer, Gürhan Taşkın

S-001 - Masif Pulmoner Tromboembolide Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyon Deneyimi
Hayriye Cankar Dal

S-002 - Yoğun Bakımda Nadir Ancak Ölümcül Olabilen Bir Komplikasyon: Pnömotoraks Olgu Serisi
Mahmut Yılmaz

S-003 - Covid-19’Da Pulmoner Tromboemboli
Figen Öztürk Ergür

S-004 - Mekanik Ventilasyon Desteği Gerektiren İleri Yaş Koah Hastalarında Osilatörlü Pozitif Ekspiratuar Basınç Uygulaması: 2 Hasta Deneyimimiz
Gürhan Taşkın

S-005 - Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Nöropsikiyatrik Açıdan Değerlendirilmesi
Aydın Kant

S-006 - Covid-19 Pandemi Döneminde Koah Tanılı Hastaların Depresyon, Anksiyete, Stres ve Covid-19 Fobi Durumu
Deniz Bilici

S-007 - Sjögren Sendromu ve Sarkoidoz Birlikteliği
Fahrettin Bıçakcı

S-008 - Covıd-19 Pnömonisinin Solunum Fonksiyonları, Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
Aslı Görek Dilektaşlı
08:00 - 09:00 SÖZLÜ BİLDİRİLER (S009 - S016)
OTURUM - 12
Moderatörler :
Ersin Sapmaz, Yakup Arslan

S-009 - Evre 4 Akciğer Adenokarsinomlarda C-Reaktif protein/Albumin, Lenfosit/Monosit Oranları ile Klinik Özellikler ve Sağkalım Arasındaki İlişki
Tuğçe Şahin Özdemirel

S-011 - COVİD-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrasında Toraksa Yönelik Girişimsel İşlemler
Şerife Torun

S-012 - Bronkoskopik Akciğer Volüm Küçültücü İşlem Uygulanan Hastaların Solunum Fonksiyonlarının İncelenmesi
Ahmet Çağın

S-013 - Yaşlı Hastalarda Girişimsel Bronkoskopinin Güvenliği
Melahat Uzel Şener

S-014 - Pulmoner Hipertansiyon Gelişmiş Atriyal Septal Defekt: PAH Spesifik Tedaviden ASD Kapamaya
Serkan Asil

S-015 - ROS1 Mutant Akciğer Kanseri Olgusunda Sıralı Tirozin Kinaz İnhibitörü Kullanımı
Gül Sema Yıldıran Keskin

S-016 - Poliklinikte Takip Edilen Stabil KOAH Olgularının GOLD Evreleri ve İnhaler Tedavilerinin İncelenmesi
Elif Yelda Niksarlıoğlu
09:00 - 10:00 OTURUM - 13
OSAS
Moderatörler :
Mustafa Gerek, Bülent Çiftçi

Uykuda Solunum Bozuklukları - Tanı
Selma Fırat
Uykuda Solunum Bozuklukları - Tedavi
Tansu Ulukavak Çiftçi
Uyku Laboratuvarı Standartları
Bülent Çiftçi
10:00 - 10:15 Ara
10:15 - 11:15 OTURUM - 14
TRAKEAL DARLIK
Moderatörler :
Mehmet Akif Özgül, Onur Genç

Benign Trakeal Darlıklara Yaklaşım
Efsun G. Chousein
Malign Trakeal Darlık Yönetimi
Ayperi Öztürk
Trakea Darlıklarında Cerrahi
Erdal Yekeler
11:15 - 12:15 OTURUM - 15
UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör :
Cantürk Taşçı

Ağır Astımda Biyolojik Tedavi
Kurtuluş Aksu
12:15 - 13:00 Ara
13:00 - 14:00 OTURUM - 16
UYDU SEMPOZYUMU
Moderatör :
Nuri Karadurmuş

Metastatik KHDAK'de 2. Basamak Tedavide İmmünoterapi
İsmail Ertürk
14:00 - 15:00 OTURUM - 17
YOĞUN BAKIM
Moderatörler :
Kudret Ekiz, H. Levent Yamanel

Covid ARDS'si - Klasik ARDS
Gürhan Taşkın
ARDS'de Mekanik Ventilasyon Stratejileri
Dilek Kazancı
ARDS'de Steroid Tedavisi Kanıtlar ve Uygulama
Serpil Öcal
15:00 - 16:00 OTURUM - 18
PULMONER HİPERTANSİYON
Moderatörler :
Mehmet Akbulut, Nesrin Öcal

Akut Pulmoner Embolide Güncel Gelişmeler
Elif Yelda Niksarlıoğlu
PAH'ta Tanı ve Tedavi
Berkay Ekici
KTEPH'te Tanı ve Tedavi
Tankut Akay
16:00 - 16:30 KAPANIŞ OTURUMU